Dịch vụ cơ bản

Quản lý kho xe (inventory management)

 
 
  • Quản lý kho xe với danh mục xe kinh doanh
  • Quản lý từng xe bằng thẻ xe riêng biệt với thông tin quản lý nội bộ và tình trạng luân chuyển
  • Bật / tắt quảng cáo từng xe theo yêu cầu hoặc ngay khi ký kết hợp đồng được ghi nhận
  • Quản lý từng xe trong suốt quá trình bán hàng từ lúc quảng cáo, ký hợp đồng cho đến giao xe.

Lưu ý: Tiện ích này chỉ áp dụng cho Gói Pro-Dealer