Dịch vụ cơ bản

Báo cáo kinh doanh

Với hàng chục ngàn người truy cập tin bán xe mỗi tháng, các báo cáo phần nào phản ảnh một cách trung thực hoạt động của thị trường và xu hướng giúp bạn nhanh chóng đưa ra các quyết định kinh doanh.

  • Báo cáo hiển thị, số lượng truy cập theo từng cấp độ chiều sâu thông tin của từng xe, của từng danh mục xe kinh doanh và của tổ chức.
  • Báo cáo tổng hợp hoạt động, tình trạng luân chuyển từng xe, hiệu quả tiếp thị, kết quả bán hàng
  • Danh sách khách hàng tiềm năng trực tuyến đang có trao đổi thông tin

Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng cho Gói Pro-dealer