Sự khác biệt của Pro-dealer?

Chuyên biệt cho ngành ô tô

 

Ô tô là lĩnh vực đặc thù, Pro-dealer, một bộ phận của motoring.vn, hoàn toàn khác biệt với thương mại điện tử thông thường, nó được thiết kế trên cơ sở:
  • Đặc thù sản phẩm ô tô
  • Tiến trình hình thành quyết định mua ô tô của người tiêu dùng
  • Quy trình bán hàng thực tế của doanh nghiệp bán lẻ ô tô

Motoring.vn luôn tái đầu tư vào các hoạt động nhằm đưa người mua tiềm năng cao đến với bạn nhiều hơn.