Dịch vụ cơ bản

Khách hàng tiềm năng trực tuyến

Ngoài phương thức liên lạc thông thường như điện thoại hay gặp mặt, trao đổi qua email hay tin nhắn trực tuyến ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những người mua xe tiềm năng đang còn do dự, tìm hiểu hoặc còn ngại chưa muốn tiếp xúc nhiều với người bán.

Hãy cho khách hàng của bạn biết rằng bạn luôn cởi mở và trả lời nhanh chóng bất kỳ tin nhắn yêu cầu thông tin của những người quan tâm đến xe của bạn là cách mở rộng phạm vi khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất, internet đã giúp bạn vươn xa hơn bao giờ hết. 

Chức năng tin nhắn trực tuyến giúp bạn có thể tiếp xúc người mua xe tiềm năng ngay từ khi họ bắt đầu quan tâm đến xe của bạn và có thể nhận biết rõ nhu cầu qua hồ sơ của họ, bạn tùy ý chăm sóc mối quan hệ với khách hàng tiềm năng cho đến khi đóng giao dịch. Đặc biệt, giao dịch giữa bạn và người mua xe tiềm năng là hoàn toàn riêng tư.

Mỗi yêu cầu thông tin trực tuyến liên quan đến từng xe cụ thể được theo dõi riêng để bạn nhanh chóng phân tích và nhận diện mức độ tiềm năng của từng khách hàng.

Mỗi khách hàng tiềm năng trực tuyến được quản lý bằng thẻ khách hàng riêng biệt với lịch sử trao đổi thông tin và ghi chú của riêng bạn, giúp việc chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

 Lưu ý: tiện ích này chỉ áp dụng cho Gói Pro-Dealer