Tính riêng tư

Website Motoring.vn ("các trang web") được sở hữu và điều hành bởi Công ty CP Dịch Vụ Dữ Liệu Sản Phẩm("PDS Corp"). Chính sách về tính riêng tư này mô tả cách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin các hoạt động kết nối với website Motoring.vn. Chính sách này áp dụng cho các phiên bản trang web đặt tại website Motoring.vn.

Chính sách này không mô tả cách thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của website Motoring.vn thông qua các phương tiện khác ngoài website Motoring.vn (ví dụ như gặp gỡ) và cũng không mô tả việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bất kỳ đối tác liên kết, đối tác phân phối hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến website motoring.vn. 

Thu thập các thông tin Doanh nghiệp

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin Doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng một số dịch vụ nhất định trên Website Motoring.vn, bao gồm, nhưng không giới hạn các dịch vụ quản lý kho xe, đăng tin và quản lý tin quảng cáo, quản lý quan hệ khách hàng bao gồm cả việc nhận và gửi email giao dịch... Website Motoring.vn chỉ thu thập thông tin Doanh nghiệp khi nào bạn - đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp quyết định sẵn sàng và tự mình cung cấp những thông tin đó cho website thông qua việc đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ nói trên. Ngoài ra, bạn có thể gửi thông tin Doanh nghiệp thông qua website Motoring.vn theo những cách khác, bao gồm: (a) đăng ký nhận các bản tin, hoặc nội dung quảng cáo được gửi qua email, (b) bằng cách sử dụng "Chức năng phản hồi" của Website Motoring.vn; và (c) sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tính năng, hoặc yêu cầu khác được cung cấp qua trang web. Các loại thông tin nhận dạng Doanh nghiệp mà bạn cung cấp sẽ phụ thuộc vào bản chất loại dịch vụ mà bạn sử dụng, nhưng có thể bao gồm địa chỉ của Doanh nghiệp, tên Doanh nghiệp/người đại diện, số điện thoại, địa chỉ email, số fax. 

Thu thập thông tin thụ động

Các trang web sẽ tự động thu thập thông tin và cũng có thể cá nhân hoá việc truy cập của bạn thông qua phương tiện kỹ thuật, bao gồm:

Cookies: Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn bằng máy tính (hoặc các máy chủ) để xác định máy tính của bạn.

Mốc hiệu web: Chỉ dấu web (còn gọi là nhãn pixel, nhãn internet, GIF, hoặc single pixel GIF) là hình ảnh điện tử đưa vào trang web.

Địa chỉ IP truy cập: Website Motoring.vn cũng ghi địa chỉ Internet Protocol (IP) - vị trí của máy tính của bạn trên internet.

Cookies cho phép Website Motoring.vn nhận ra bạn khi bạn truy cập vào trang web, và cá nhân hoá trải nghiệm của bạn và nói chung là để phục vụ bạn tốt hơn. Ví dụ, nếu bạn nhập địa chỉ của bạn, tên, hoặc địa chỉ email vào một trong các biểu mẫu của Website Motoring.vn, nó có thể được lưu trữ trong một tập tin cookie để bạn không phải nhập nó một lần nữa trên các biểu mẫu khác trên Website Motoring.vn.Cookies, các chỉ dấu web và địa chỉ IP cũng được sử dụng để biên dịch các dữ liệu liên quan đến sử dụng Website Motoring.vn (ví dụ trang web bạn mà bạn từ đó truy cập đến, những trang nào bạn truy cập, bạn đã vào trang web bao lâu, bạn dùng loại trình duyệt nào, những trang web bạn đã chuyển đến, v.v…). Chỉ dấu trên web cũng có thể được kèm trong các email được gửi bởi Website Motoring.vn để xác định email đó được mở hoặc chuyển tiếp hay không. Bạn có thể vô hiệu hóa các tập tin cookie hoặc quản lý chúng thông qua các công cụ được cung cấp với phần mềm trình duyệt của bạn và với các gói phần mềm của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng, nếu bạn tắt cookies, nhiều tính năng của các trang web sẽ không làm việc. 

Sử dụng thông tin

Thông tin Doanh nghiệp, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân của người đại diện đăng ký trên website motoring.vn được thu thập bởi hệ thống thông qua việc truy cập Website Motoring.vn của bạn có thể được lưu trữ trên máy chủ hoặc trong một cookie trên máy tính của bạn và có thể được sử dụng bởi Website Motoring.vn cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

  • Để xác nhận hoặc thực hiện một yêu cầu của bạn (ví dụ, để gửi cho bạn một thông báo hoặc các thông tin khác mà bạn yêu cầu).
  • Để giao tiếp với bạn về các dịch vụ của Website Motoring.vn (ví dụ, Website Motoring.vn có thể gửi cho bạn email hoặc gọi cho bạn để xác nhận một yêu cầu báo giá hoặc thông báo cho bạn rằng bạn đã nhận được một sự quan tâm về một chiếc xe bạn đã quảng cáo hoặc yêu cầu mà bạn tham gia một cuộc khảo sát).
  • Việc gửi tài liệu quảng cáo, bản tin hay những nội dung khác thông qua email hoặc bằng cách khác chỉ khi bạn đã xác nhận rằng bạn muốn nhận được tài liệu đó. Nếu bạn không còn muốn nhận email, một bản tin đặc biệt hoặc khuyến mãi khác từ Website Motoring.vn, bạn phải làm theo hướng dẫn từ chối được đính kèm theo các bản tin, email và chương trình khuyến mãi đó nếu có.
  • Cho phép các bên thứ ba (nơi mà Website Motoring.vn có thể tiết lộ thông tin Doanh nghiệpvà/hoặc người đại diện đặc biệt cho mục đích tiếp thị trực tiếp) để gửi cho bạn thông tin quảng cáo hay tin nhắn, nhưng chỉ với điều kiện bạn có sự đồng ý để nhận tin nhắn đó.
  • Để cải thiện việc sử dụng dịch vụ của bạn tại website motoring.vn
  • Để quản lý việc kinh doanh của Website Motoring.vn và mối quan hệ của nó với các Đại lý, khách hàng, và các bên thứ ba khác mà Motoring.vn có thể tiết lộ thông tin Doanh nghiệp theo chính sách này.
  • Cho việc quản lý các trang web, phân tích, nghiên cứu, phát triển, tối ưu hóa và mục đích nội bộ khác, bao gồm, không giới hạn, để biên dịch dữ liệu sử dụng.

Thông tin quản lý kinh doanh, bao gồm những thông tin về số lượng, giá cả…của xe được bạn nhập vào hệ thống website motoring.vn. Bạn chấp nhận rằng, Motoring.vn có quyền sử dụng những thông tin này không giới hạn về mặt thời gian và trong giới hạn các mục đích sau đây:

  • Thống kê số liệu nhằm phục vụ cho mục đích tối ưu hoá hệ thống và cơ sở dữ liệu và cải thiện hoạt động.
  • Thống kê số liệu nhằm phục vụ cho mục đích quản lý và cải thiện hiệu quả quảng cáo của Doanh nghiệp.
  • Phục vụ cho việc nghiên cứu và khảo sát về ngành công nghiệp và thị trường ô tô. Motoring.vn đảm bảo rằng kết quả nghiên cứu và khảo sát về những thông tin này sẽ không sử dụng để đại hiện hay ám chỉ liên quan đến bất kỳ Doanh nghiệp cụ thể nào.

Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng Website Motoring.vn có thể gửi cho bạn, và bạn không thể từ chối tham gia các trao đổi có tính chất giao dịch hoặc quan hệ, bao gồm, nhưng không giới hạn, trao đổi liên quan đến hoạt động gian lận hoặc trái phép, tình trạng Tài khoản Pro-dealer của bạn, thay đổi chính sách này hoặc các Điều khoản Dịch vụ Website Motoring.vn, cũng như trao đổi để xác nhận, thực hiện và theo dõi về đăng ký tài khoản của bạn hoặc yêu cầu gửi đi thông qua trang web.

Chia sẻ Thông tin

Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin Doanh nghiệp/người đại diện mà bạn cung cấp với bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

1.    Các chi nhánh. Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin Doanh nghiệp và thông tin người đại diện với các Đại lý, chi nhánh với điều kiện Đại lý, chi nhánh sử dụng và tiết lộ thông tin nhất quán với chính sách này.

2.    Yêu cầu. Nếu bạn yêu cầu thông tin, sử dụng dịch vụ trên Motoring.vn, bạn đồng ý rằng Website Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin Doanh nghiệp và/hoặc người đại diện với bên thứ ba cần thiết để cung cấp các thông tin đó hoặc thực hiện dịch vụ đó cho bạn.Ví dụ, nếu có khách hàng yêu cầu thông tin liên lạc của Doanh nghiệp sau khi xem quảng cáo bán xe, Motoring.vn sẽ chia sẻ những thông tin mà bạn đã cung cấp trên hệ thống cho khách hàng. Tương tự, nếu thông qua các trang web bạn yêu cầu thêm thông tin từ một tổ chức tài chính, website Motoring.vn sẽ chia sẻ thông tin của bạn với tổ chức tài chính đó. Thông tin Doanh nghiệp và/hoặc người đại diện cũng có thể được bao gồm trong các báo cáo cho các bên thứ ba, nhưng chỉ khi bạn có ý định gửi thông tin cho bên thứ ba như được mô tả ở trên. Sau khi cung cấp thông tin cho bên thứ ba như vậy, Motoring.vn không kiểm soát việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin tiếp theo của họ.

3.    Tiếp thị trực tiếp. Ngoại trừ được cung cấp ở đây, chính sách của website Motoring.vn là không được tiết lộ thông tin của khách hàng của chúng tôi cho bên thứ ba đặc biệt cho "mục đích tiếp thị trực tiếp” của bên thứ ba. Nếu bạn đồng ý nhận tài liệu tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba, website Motoring.vn có thể chia sẻ thông tin nhận dạng với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Mặc dù website Motoring.vn sẽ thông báo cho tất cả các nhà tiếp thị trực tiếp bên thứ ba rằng những thông tin cung cấp cho họ phải được bảo mật, tuy nhiên việc sử dụng hoặc tiết lộ tiếp theo thông tin đó là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba.

4.    Cung cấp dịch vụ. website Motoring.vn có thể làm việc với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt cho nó, bao gồm các nhà cung cấp các dịch vụ phân tích, phát triển, quảng cáo, nghiên cứu, xử lý dữ liệu, kỹ thuật và các dịch vụ khác. Ví dụ, website Motoring.vn có thể yêu cầu một bên thứ ba tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến hoặc rút thăm trúng thưởng hoặc gửi thư thông báo thay mặt của nó. Website Motoring.vn sẽ yêu cầu các bên thứ ba đó bảo mật thông tin của Doanh nghiệp bạn và chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ được Website Motoring.vn chỉ định.

5.    Loại trừ khỏi Danh sách email. Trong trường hợp website Motoring.vn thay mặt cho các nhà quảng cáo bên thứ ba gửi email quảng cáo cho bạn và bạn thông báo website Motoring.vn là bạn không muốn nhận email quảng cáo trong tương lai từ một bên thứ ba cụ thể, website Motoring.vn có thể chia sẻ địa chỉ email của bạn với bên thứ ba để bên thứ ba đưa bạn vào danh sách loại trừ.

6.    Khác. website Motoring.vn hoàn toàn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin Doanh nghiệp hoặc các thông tin khác do bạn cung cấp cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau: (a) khi được yêu cầu theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý, (b) để điều tra và / hoặc hành động chống lại hoạt động bất hợp pháp, bị nghi ngờ lạm dụng hoặc sử dụng trái phép website Motoring.vn, (c) bảo vệ tài sản hoặc sự an toàn của người sử dụng khác, hoặc, (d) để thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và (e) trong bất kỳ hoạt động mua bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu tất cả hoặc một phần của website Motoring.vn. Thêm vào đó, nếu bạn thực hiện bất kỳ việc công bố công khai thông tin trên website Motoring.vn, website Motoring.vn có quyền tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, Đại lý, các đối tác phân phối bên thứ ba của website Motoring.vn.

Xin lưu ý rằng các email mà website Motoring.vn gửi cho bạn để xác nhận, thực hiện hoặc theo đuổi một yêu cầu có thể bao gồm tài liệu quảng cáo hoặc nội dung khác từ website Motoring.vn hoặc đối tác. Trong trường hợp gửi email này, website Motoring.vn không chia sẻ với bên thứ ba những thông tin mà bạn đăng ký. 

Quảng cáo

Khi sử dụng dịch vụ đăng quảng cáo bán xe, điều quan trọng cần lưu ý rằng bất kỳ thông tin mà bạn chọn có trong quảng cáo bán xe có thể được công bố công khai thông qua các trang web và các phương tiện truyền thông khác mà danh sách quảng cáo của website Motoring.vn được công bố, bao gồm các trang web của bên thứ ba và nhà xuất bản bản in bên thứ ba. Bạn được yêu cầu cung cấp gồm số điện thoại liên lạc, địa chỉ showroom và xưởng dịch vụ, số fax và một địa chỉ email để cho phép người dùng liên lạc với bạn về Quảng cáo bán xe của bạn. Như vậy, bạn có thể nhận cuộc gọi điện thoại và email không mong muốn từ các bên thứ ba nào đó. Ngoại trừ các thông tin cần thiết, bạn không nên cung cấp bất kỳ thông tin liên hệ hay thông tin nào khác trong một quảng cáo mà bạn không muốn các bên thứ ba khác xem hoặc sử dụng.

Thông báo chung

Website Motoring.vn cũng có thể cung cấp bản tin, bảng tin, phòng chat, khu vực bình luận hoặc các diễn đàn khác ("Diễn đàn") trên trang web cho người dùng. Bất kỳ thông tin bạn tiết lộ khi đăng một nội dung trong Diễn đàn này có thể trở thành công khai. Bạn không nên kèm theo bất kỳ thông tin, mà bạn không muốn các bên khác xem hoặc sử dụng, trong bài viết của bạn. Hơn nữa, nếu bạn gửi bất kỳ tin nhắn trong Diễn đàn bao gồm địa chỉ email hay số điện thoại của bạn, bạn có thể nhận được các email hoặc cuộc gọi không mong muốn từ bên thứ ba.

Thay đổi chính sách riêng tư

Mọi thay đổi của chính sách này sẽ được đăng trên website Motoring.vn tại địa chỉ này và chính sách này sẽ được xác định là "Đã cập nhật". Bạn tiếp tục sử dụng website Motoring.vn sau thông báo đó coi như là chấp nhận sự thay đổi. Trong trường hợp thay đổi như vậy, bạn có thể chọn giữ nguyên, sửa đổi các thông tin đăng ký tìa khoản, thay đổi cài đặt email hoặc đóng Tài khoản của bạn.

An ninh

Thông tin Doanh nghiệp bao gồm cả những thông tin về Doanh nghiệp là một trong những tài sản có giá trị nhất của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp để giữ cho nó an toàn về mặt vật lý tại các trung tâm dữ liệu của chúng tôi và nó chỉ có thể được truy cập duy nhất bởi người có thẩm quyền cần thiết về thực thi các hoạt động tuân theo chính sách này. Hãy ghi nhớ rằng bất chấp những biện pháp này, website Motoring.vn không thể bảo đảm hoặc bảo đảm 100% an ninh của các máy chủ và cơ sở dữ liệu của nó. Ngoài ra, website Motoring.vn không thể đảm bảo rằng thông tin nhận dạng mà bạn gửi qua website Motoring.vn sẽ không bị can thiệp hoặc tiết lộ vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Liên kết

Trang web này có chứa các liên kết đến các trang web khác. Trong khi website Motoring.vn khuyến khích các đối tác kinh doanh của chúng tôi áp dụng chính sách bảo mật để xây dựng lòng tin và sự tự tin của người sử dụng trên Internet, website Motoring.vn không chịu trách nhiệm về việc bảo mật hoặc nội dung của các trang web liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ bên thứ ba cung cấp thông qua website Motoring.vn.

Những biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn

Ngoài người quản trị website Motoring.vn hoặc cá nhân được uỷ quyền hợp pháp khác của website Motoring.vn ra, bạn là người duy nhất được truy nhập vào và sử dụng tài khoản Pro-dealer đã đăng ký. Đăng ký sử dụng tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website Motoring.vn không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể muốn ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong website Motoring.vn. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin quản lý kinh doanh cũng như thông tin khách hàng của bạn và thư từ giao dịch khác nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi nào bạn ở trên mạng.