Điều khoản sử dụng

Bạn phải xác định rõ ràng ngay từ bước đăng ký rằng bạn là “Người dùng bán xe” hay là “Doanh nghiệp kinh doanh ô tô”. Doanh nghiệp kinh doanh ô tô là một tổ chức thực hiện việc kinh doanh hợp pháp đối với mặt hàng xe ô tô (có giấy phép đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng mặt hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Bất cứ chủ thể nào không đáp ứng được định nghĩa về “Doanh nghiệp kinh doanh ô tô” sẽ không thể sử dụng dịch vụ Pro-dealer.

Những chiếc xe bạn đăng bán thuộc quyền sở hữu của bạn; hay thuộc quyền phân phối theo Hợp đồng đại lý với nhà sản xuất; hay Hợp đồng uỷ quyền bán xe của chủ sở hữu xe.

Bạn phải có khả năng và có quyền hợp pháp để chuyển giao quyền sở hữu chiếc xe được quảng cáo cho bên mua.

Việc bán chiếc xe mà bạn đăng quảng cáo được bạn thực hiện dựa trên nguyên tắc hoàn toàn tuân thủ theo các điều kiện về giá cả và các điều khoản khác mà bạn đã công bố trên tin quảng cáo.

Bạn sẽ chỉ sử dụng mỗi tin quảng cáo cho một chiếc xe duy nhất của bạn và bạn sẽ không quảng cáo nhiều hơn một chiếc xe cho mỗi một tin quảng cáo của bạn cũng như không được đính kèm mô tả của nhiều xe ô tô trong một tin quảng cáo, hoặc sửa đổi thông tin đã công bố để quảng cáo cho những xe ô tô khác.

Nếu xe của bạn đã được bán do hiệu quả của việc quảng cáo trên website Motoring.vn hoặc những lý do khác; hoặc nếu bạn muốn rút chiếc xe của mình khỏi thị trường mua bán ô tô thì bạn sẽ thực hiện gỡ bỏ tin quảng cáo đã đăng trong vòng 24 giờ hoặc có ghi chú để người mua khác nhận biết.

Bạn sẽ không sử dụng dịch vụ quảng cáo bán xe đã mua tại Motoring.vn để quảng cáo hoặc quảng bá cho bất kỳ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nào khác ngoại trừ chiếc xe của bạn vì bạn có một trang riêng dùng để quảng bá các dịch vụ sửa chữa ô tô và cung cấp phụ tùng ô tô.

Ngoại trừ những điều khoản quy định tại chính sách hoàn tiền (nếu có) của Motoring.vn, bạn buộc phải trả tiền thuê dịch vụ quảng cáo của chúng tôi một khi bạn đã sử dụng dịch vụ, ngay cả khi bạn không bán được xe hay không đạt được các yêu cầu của riêng bạn.

Bạn sẽ tuyệt đối không sử dụng website Motoring.vn, bao gồm nhưng không giới hạn tin quảng cáo của bạn để thực hiện những hành vi lừa dối, gian lận, gây hiểu lầm và thiệt hại cho Motoring.vn cũng như cho bên thứ ba.

Tất cả những thông tin và nội dung bạn cung cấp cho Motoring.vn, dưới mọi hình thức chữ viết, hình ảnh…là trung thực, chính xác và không gây thiệt hại cho người mua do khả năng hiểu lầm.

Và bạn có toàn quyền, tư cách hợp pháp, lợi ích và trách nhiệm đối với tất cả các nội dung, hình ảnh và tài liệu mà bạn cung cấp hoặc đăng tải trên Motoring.vn

Để đảm bảo không vi phạm quyền nhân thân về hình ảnh, những hình ảnh mà bạn cung cấp cho việc quảng cáo chỉ cho thấy chiếc xe của bạn và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không bao gồm con người, động vật và bất kỳ đối tượng nào khác không phải là một phần của chiếc xe. Motoring.vn có quyền không cho phát hành những tin quảng cáo không đáp ứng điều kiện và điều khoản về hình ảnh nêu trên mà không cần thông báo và không có trách nhiệm bồi thường hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác.

Thực hành Pro-dealer

Motoring.vn cung cấp các tiện ích quảng cáo tốt nhất cho bạn xuất phát từ niềm tin rằng bạn hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của mình về các tác động của thông tin do bạn phát hành đến công chúng thông qua Motoring.vn

Thời gian niêm yết quảng cáo: số ngày tin quảng cáo xuất hiện trên trang Motoring.vn theo chính sách của Motoring.vn tại từng thời điểm, nếu có điều chỉnh thì cũng chỉ cho mục đích phù hợp với thực tế kinh doanh của số đông doanh nghiệp và giảm khả năng nhiễu loạn thông tin.

Quản lý quảng cáo: Quản lý quảng cáo bao gồm chỉnh sửa, kích hoạt và ngừng quảng cáo. Bạn có thể chủ động chỉnh sửa, kích hoạt hay ngừng quảng cáo một xe cụ thể. Motoring.vn không giới hạn số lần chỉnh sửa quảng cáo của bạn nếu bạn thấy cần thiết phải chỉnh sửa để tin quảng cáo hấp dẫn người mua hơn. Điều này cho phép bạn chủ động trong các tình huống kinh doanh nhưng cũng yêu cầu trách nhiệm cao nhất của bạn đối với nội dung quảng cáo theo quy định của pháp luật và các chính sách hay điều khoản sử dụng dịch vụ. Dù là trách nhiệm của bạn, Motoring.vn vẫn tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên và có thể gỡ bỏ quảng cáo nếu phát hiện việc vi phạm các quy định của pháp luật hay chính sách sử dụng dịch vụ mà bạn đã đồng ý tuân thủ mà không chịu bất kỳ khoản bồi thường nào liên quan quan đến việc gỡ bỏ.

Đo lường hiệu quả quảng cáo: chức năng này thống kê các tác động có ý nghĩa của độc giả lên quảng cáo của bạn như số lần được xem, số lần hiển thị, số lượt quan tâm, … được cài đặt giúp bạn đánh giá hiệu quả thu hút từ tin quảng cáo của mình và từ đó đưa ra những quyết định nhằm cải thiện sự hấp dẫn của tin quảng cáo đã tạo. 

Quản lý dữ liệu xe kinh doanh: Chức năng quản lý kinh doanh ô tô chuyên biệt này giúp bạn kiểm soát tốt hơn hoạt động kinh doanh, tuy nhiên nó chỉ là công cụ quản lý, độ tin cậy của dữ liệu và thông tin phản ánh trên các báo cáo phụ thuộc vào hiệu quả của hệ thống quản lý nội bộ tại doanh nghiệp của bạn. 

Hướng dẫn địa điểm trực tuyến: đây là tiện ích tiêu chuẩn của gói dịch vụ, chức năng này được cài đặt, không gì khác hơn ngoài việc giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng trong việc thực hiện giao dịch với người mua.

Chúng tôi và bạn đều nhận thức rằng không có gì có thể gây tổn hại đến lợi ích doanh nghiệp của bạn và của Motoring.vn bằng việc phát hành thông tin có giá trị thấp do thiếu cẩn trọng hay thiếu nghiêm túc, vì vậy chúng tôi mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của bạn để cùng gặt hái được những thành quả được kỳ vọng của cả hai bên.