Gia nhập Pro-Dealer

Để đảm bảo danh tiếng doanh nghiệp của bạn không bị tổn hại bởi sự mạo danh, không có đủ thẩm quyền hay sự uỷ nhiệm để thực hiện vai trò truyền thông đến công chúng, việc đăng ký sử dụng dịch vụ cần các bước thủ tục cụ thể qua đó chúng tôi có thể xác minh, hiểu rõ về bạn hơn và để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

 

Bước 1: Đăng ký qua biểu mẫu trực tuyến và gửi về Bộ phận dịch vụ Pro-dealer.

 

 

Bước 2: Sau khi tiếp nhận thông tin của bạn, bộ phận dịch vụ Pro-dealer sẽ liên lạc với bạn để xác nhận yêu cầu đăng ký, thu thập các thông tin cần thiết khác. Khi các điều kiện tham gia và sự cấp phép từ cấp quản lý của bạn được xác nhận là thoả đáng, “Hợp đồng dịch vụ” sẽ gửi đến bạn ngay sau đó.

 

 

Bước 3: Sau khi Hợp đồng được ký, bạn gửi Hợp đồng qua đường bưu điện đến bộ phận dịch vụ Pro-dealer.

 

 

Bước 4: Ngay sau khi Hợp đồng được ký, bộ phận dịch vụ Pro-dealer gửi lại bạn hợp đồng để lưu và kích hoạt tài khoản dịch vụ của bạn. Việc thanh toán phí dịch vụ sẽ thực hiện theo chính sách từng thời điểm.

 

 

Bước 5: Tài khoản được thiết lập, tùy vào từng gói dịch vụ, bạn có thể gửi tin đăng quảng cáo hoặc tiếp nhận tài khoản cùng mật khẩu và có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ.